• Weesperplantsoen Zomer 2019
  • Weesperplantsoen Zomer 2019
  • Weesperplantsoen lente 2018
  • Weesperplantsoen lente 2018
  • Weesperplantsoen Zomer 2019
  • Weesperplantsoen lente 2018
DE WEESPERSTRAAT WORDT GRIJZER IN PLAATS VAN GROENER

6 augustus 2019; een zeer trieste dag

Alles van waarde is weerloos. Weerloos tegen het geweld van de houthakkers en zwaar materieel. Binnen enkele uren werd het Weesperplantsoen van de kaart geveegd. Bijna alle bomen zijn gekapt, in stukken gezaagd en versnipperd. Een lege vlakte achterlatend, een diepe wond voor de Weesperbuurt. Weer hebben de bewoners van de Weesperstraat en omgeving verloren. 

Twee jaar bittere strijd

Een bittere strijd om het weinige groen wat de Weesperstraat heeft te behouden voor zijn omwonenden. Bomen van meer dan 30 jaar oud die beschutting geven in de steeds warmer wordende zomers. Bomen die fijnstof opnemen van het steeds drukker wordende verkeer over de stadssnelweg, de Weesperstraat. De bloesem in de lente… De voltallige gemeenteraad koos voor beton, baksteen en staal. Het Holocaust monument moest en zou er komen. De omwonenden kregen geen inspraak, werden door de gemeente weggezet als klagers en de Architect van het monument Liebeskind noemde de tegenstanders ‘Holocaust ontkenners’


“Sommige buurtbewoners die nu wonen in huizen waar mijn familie voor de oorlog woonde, vinden het nodig hun namen uit te wissen. Want ze willen niet uitkijken op een monument dat hun aan die namen herinnert.”

Aldus Jack Grishaver van Het Auschwitz Comité tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2018.
De feiten en leugens op een rij.

De mainstream media (televisie en kranten) hebben ons tegenstanders altijd weggezet als een stelletje zeurende bewoners. Een klein groepje klagers die het verpest voor de buurt. Tijdens dit hele proces van twee jaar is er nooit een krant of televisie programma geweest die onze bezwaren helder naar voren hebben gebracht. We willen u op deze website een overzicht geven van onze bezwaren tegen de bouw van dit monument op deze locatie. Let wel! we zijn niet tegen het bouwen van een Holocaust namenmonument maar wel tegen deze locatie aan de Weesperstraat


“Zo’n kolossaal en ingrijpend monument dat de Holocaust herdenkt, heeft enorme impact op de buurt. Juist dan moet je ruimte bieden voor inspraak.”

Jon Schilder, hoogleraar bestuursrecht aan de Vrije Universiteit. Bron: de Volkskrant

1. Geen inspraak 

Volgens de procedure van de gemeente Amsterdam moeten de bewoners gelegenheid krijgen voor inspraak. Dit is er nooit geweest. De bewoners mochten zelfs de maquette niet bekijken. Inspraakrondes werden door de gemeente samengevoegd zonder dat door te geven aan de buurt.

Er zijn 1600 handtekeningen in de buurt opgehaald tegen het kappen van de bomen

2. Randvoorwaarden worden opeens ‘aandachtspunten’

De randvoorwaarden die de gemeente zelf had opgesteld voor het bouwen van dit monument aan de Weesperstraat zijn genegeerd door de architect. Toen de advocaat van de tegenpartij de gemeente hier op wees gaf de gemeente doodleuk aan, ‘We hebben het per abuis randvoorwaarden genoemd, maar het zijn gewoon aandachtpunten’.

3. 90% belastinggeld. Aanbesteding?

Het monument wordt voor 90% gefinancierd door gemeentes en het Rijk. Het Auschwitz comité blijft beweren dat het een particulier project is. Ze weigeren inzage te geven in hun administratie. Volgens de Europese regels moet dit project worden aanbesteed. Dat wil zeggen dat de gemeente Amsterdam vijf kunstenaars/architecten de kans moet geven om een plan en begroting in te dienen. Samen met de buurt (inspraak!) wordt er dan een plan uitgekozen.


“Als de plannen doorgaan zullen de verkeersdeelnemers op de drukke Weesperstraat vanzelf naar die muren met al die namen moeten kijken – alsof de Schuld van de holocaust ons telkens weer moet worden ingewreven.”

Auke Kok, non-fictieschrijver, journalist en columnist NRC. Bron: NRC

3. 190.000 euro per jaar

Het monument wordt krijgt permanente camera toezicht en er komen hekken omheen. ‘S avonds wordt het afgesloten. Het onderhoud en het camera toezicht betaald de gemeente Amsterdam, wij dus. Dit kost 190.000 per jaar (tot in de eeuwigheid).

4. 200.000 bezoekers per jaar

De eerste schatting was 70.000 bezoekers per jaar. Dat is in 2019 bijgesteld naar 200.000 bezoekers per jaar.. Dit betekent: veel toeristen, meer touringcars, taxi’s en ander verkeer. Van rustig in alle stilte herdenken aan een vierbaans stadssnelweg kan geen sprake zijn.


“De Holocaust is zo catastrofaal, je hebt al
die namen toch niet nodig om dat te verduidelijken?”

Ed van Thijn, Oud burgemeester van Amsterdam. Bron: Het Parool

Lees hier het laatste nieuws over het Weesperplantsoen

Social Media Actie

Laat je ongenoegen horen via social media! Heb je Facebook, twitter, instagram e.d. Verspreid dan onderstaande afbeelding/flyer. De voltallige gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met dit plan en is dus verantwoordelijk voor deze... LEES MEER

Dit monument neemt ons denken over

Hieronder een ingezonden brief van Hans van Houwelingen in het het NRC. 26 oktober 2018 Het beoogde Holocaust-monument in Amsterdam dicteert niet alleen de moraal maar zelfs de emotie, schrijft Hans van Houwelingen. Amsterdam, denk nog eens na. ... LEES MEER

De onderbuik regeert

Gisteren (5 juli) sprak de gemeenteraad over het Namenmonument. Er waren gelukkig veel tegenstanders op de publieke tribune en die zagen… ja wat eigenlijk, een gemeenteraad die onverschillig de gloedvolle betogen van Stichting de... LEES MEER