• Posters voor de ramen
DE WEESPERSTRAAT WORDT GRIJZER IN PLAATS VAN GROENER

Laat het plantsoen groen blijven!

25 van de 34 bomen aan het Weesperplantsoen worden binnenkort gekapt. Althans, als het aan de gemeente Amsterdam en het Auschwitz Comité ligt. De gezonde bomen (waarvan er 2 door de gemeente zelfs zijn aangemerkt als beeldbepalend) in dit plantsoen zijn niet ziek, staan ook niet op omvallen, maar zijn kerngezond. Ze moeten plaatsmaken voor het Holocaust-namenmonument. Een monument dat veel te groot is voor deze locatie.

 

Niet tegen een namenmonument, wel tegen de locatie

Wij, een groep bezorgde buurtbewoners, zijn niet tegen een namenmonument! Integendeel, we zien gedenken en herdenken juist als zeer belangrijk voor nu en in de toekomst. Maar het Weesperplantsoen is om meerdere redenen niet de juiste plek voor een herdenkingsmonument van deze omvang. Lees verder waarom.


“De Holocaust is zo catastrofaal, je hebt al die namen toch niet nodig om dat te verduidelijken?”

Ed van Thijn, oud burgemeester van Amsterdam. Bron: Het Parool

Vuilste straat van Nederland

De lucht in de Weesperstraat is een van de vuilste van Nederland. Bomen en ander groen nemen fijnstof op en dragen daardoor bij aan schonere lucht. Door het kappen van 25 bomen wordt de straat nóg ongezonder. De gemeente moet de bomen compenseren door elders nieuwe bomen te planten. Dit hoeft niet in de Weesperstraat en voordat deze bomen volwassen zijn en net zoveel fijnstof opnemen als hun voorgangers zijn we 20 jaar verder.


“Zo’n kolossaal en ingrijpend monument dat de Holocaust herdenkt, heeft enorme impact op de buurt. Juist dan moet je ruimte bieden voor inspraak.”

Jon Schilder, hoogleraar bestuursrecht aan de Vrije Universiteit. Bron: de Volkskrant

Openbare ruimte voor particulier initiatief

Het Weesperplantsoen is openbaar, iedereen kan erdoorheen lopen en genieten van de mooie bomen en het uitzicht op de Hoftuinen en de Hermitage. Dit uitzicht zal grotendeels geblokkeerd worden door het monument met muren van 7 meter hoog. Het monument wordt omringd door hekken en zal ’s avonds worden afgesloten en dag en nacht bewaakt door camera’s. Dit heeft de gemeente besloten zonder inspraak van omwonenden.


“Als de plannen doorgaan zullen de verkeersdeelnemers op de drukke Weesperstraat vanzelf naar die muren met al die namen moeten kijken – alsof de Schuld van de holocaust ons telkens weer moet worden ingewreven.”

Auke Kok, non-fictieschrijver, journalist en columnist NRC. Bron: NRC

70.000 bezoekers per jaar

Dit is een voorzichtige schatting. Dit betekent: veel toeristen, meer touringcars, taxi’s en ander verkeer. Van rustig in alle stilte herdenken kan geen sprake zijn in dit kleine plantsoentje.

Vandaar: Niet tegen een namen-monument, wel tegen de locatie.

Lees hier het laatste nieuws over het Weesperplantsoen

Dit monument neemt ons denken over

Hieronder een ingezonden brief van Hans van Houwelingen in het het NRC. 26 oktober 2018 Het beoogde Holocaust-monument in Amsterdam dicteert niet alleen de moraal maar zelfs de emotie, schrijft Hans van Houwelingen. Amsterdam, denk nog eens na. ... LEES MEER

De onderbuik regeert

Gisteren (5 juli) sprak de gemeenteraad over het Namenmonument. Er waren gelukkig veel tegenstanders op de publieke tribune en die zagen… ja wat eigenlijk, een gemeenteraad die onverschillig de gloedvolle betogen van Stichting de... LEES MEER