Artist Impression Holocaust monument uit de persmap Nederlands Auschwitz Comité

Waarom komen wij in actie tegen de bomenkap?

 • De Weesperstraat is een van de vuilste straten van Nederland. Door fijnstof van het drukke verkeer is de lucht hier zeer ongezond. Bomen nemen het fijnstof op. Door de bomenkap wordt de straat nog ongezonder.
 • De Weesperstraat heeft weinig groen, door het kappen wordt de straat weer een stukje lelijker ipv mooier gemaakt,
 • Het plantsoen wordt ook veel gebruikt om honden uit te laten. Als het monument er komt dan mogen honden daar niet meer komen.
 • Het Weesperplantsoen is openbare ruimte. Rondom het namenmonument komen hekken te staan met cameratoezicht. ’s Avonds gaan de hekken op slot. Het is dan geen openbare plek meer.

Omdat er nog grote onzekerheid is over of het monument op deze plek komt (er zijn uitstekende alternatieven aangereikt door buurtbewoners) zou het vroegtijdig kappen van gezonde bomen een zeer onverantwoordelijke en domme beslissing zijn.

Waarom deze locatie ongeschikt is voor een namenmonument?

Er zijn een aantal redenen waarom wij de locatie van dit monument, aan de Weesperstraat ongeschikt vinden:

 • De kap van de 25 hierboven genoemde gezonde bomen, waaronder twee door de gemeente aangemerkte oude beeldbepalende iepen.
 • Particulier initiatief op openbare grond dat ’s avonds wordt afgesloten met hekken en bewaakt met camera’s.
 • Er heeft feitelijk geen enkele politieke discussie over locatie noch ontwerp plaatsgevonden binnen de politieke fora van de stad Amsterdam of daarbuiten.
 • Geen enkele inspraak voor omwonenden.
 • Het monument is te veel te groot en te hoog voor deze locatie.
 • De ingang Hoftuinen, door de UNESCO aangemerkt als beschermd stadsgezicht, wordt aan het zicht onttrokken.
 • Langs een zeer drukke en lawaaiige Weesperstraat is het lastig om in alle rust en waardigheid te herdenken.
 • Deze toeristische attractie brengt nog meer drukte en parkeerproblemen (touringcars) met zich mee.
 • Het monument wordt een onveilig en onoverzichtelijk doolhof met hoge muren.

Nogmaals: wij niet tegen een namenmonument. We zijn niet tegen het steeds weer vertellen van verhalen, van geschiedenissen, het vertellen tegen elkaar, tegen wie het al lang wist en niet vaak genoeg kan horen, tegen de jeugd en tegen ieder die het misschien nog niet wist Natuurlijk niet. Velen omwonenden wonen hier al decennia lang. En voor veel bewoners heeft het een bijzondere betekenis om juist hier te wonen. De buurtorganisaties en omwonenden zijn dus niet tegen gedenktekens in hun buurt en ook niet tegen (de gedachte achter) een namenmonument.