Namenmonument aanbestedingsplichtig

geplaatst in: Nieuws | 0

We citeren even uit de nieuwsbrief van Stichting de Groene Plantage:
“Intussen blijkt dat het hele project ook nog eens aanbestedingsplichtig is, zowel op nationaal als Europees niveau. Onmogelijk kan worden volgehouden dat het hier om een particulier initiatief gaat, nu:

  1. het monument op publieke grond komt,
  2. 90% van de kosten worden betaald met overheidsgeld en
  3. het Monument na realisering aan de stad Amsterdam ‘cadeau’ wordt gegeven, waardoor tot in lengte der dagen het onderhoud en beheer voor rekening van Amsterdam komt.

Omdat het gebied van aanbesteding specialistisch is, hebben we een advocaat, die gespecialiseerd is in aanbestedingsrecht gevraagd er eens naar te kijken. Zijn conclusie is dat het wel degelijk aanbestedingsplichtig is, zowel voor het ontwerp als de uitvoering ervan. Op de website van De Stichting Groene Plantage vindt u het advies van Roy Wuijster, advocaat aanbestedingsrecht.”

Op de website van Stichting de Groene Plantage vindt u meer informatie en de brief van de advocaat.