Randvoorwaarden worden ‘aandachtspunten’

geplaatst in: Nieuws | 0
Aanstaande donderdag 5 juli is er een raadsvergadering met op de agenda o.a. het Namenmonument. 

In de vergadering krijgt de gemeenteraad advies in de vorm van een raadsoverdracht. Het is dus een tekst om de nieuwe raadsleden een beetje bij te praten over wat allemaal aan de hand is met het Namenmonument (“kennis te nemen van een update over de stand van zaken”).

Dit klinkt onschuldig, maar het is een beetje alsof je Donald Trump vraagt om even aan kluizenaar in een grot in India uit te leggen hoe Amerika ervoor staat. Linke soep dus en alle reden om aanwezig te zijn.

Het komt simpel geschreven neer op het volgende. De gemeente Amsterdam zelf heeft in 2016 een haalbaarheidsstudie locatie Weesperstraat laten maken door stedenbouwkundigen in dienst van de gemeente. Hier kwam uit dat de locatie geschikt is voor het Namenmonument, mits de in het rapport genoemde randvoorwaarden in acht worden genomen. En u raadt het al … zowel de gemeente, de architect en het Auschwitz Comité hebben zich niets aangetrokken van deze voorwaarden. Deze randvoorwaarden zouden slechts ‘aandachtpunten’ zijn, ‘uitgangspunten voor de ontwerper’, die echter ‘abusievelijk’ als stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn geformuleerd.

Je vraagt je dan ook af wat het nut is van een haalbaarheidsstudie met randvoorwaarden als je ze gewoon weg kan zetten als aandachtspunten.

Twee randvoorwaarden als voorbeeld:

  • Het ontwerp is twee tot drie keer hoger dan de randvoorwaarde (over lef gesproken …)
  • 25 bomen verdwijnen, waaronder de twee beeldbepalende iepen en acht bomen langs het fietspad. In de randvoorwaarden zouden de beeldbepalende iepen en de bomen langs het fietspad behouden moeten blijven.
Het is alsof je een spelletje kaart speelt met een tegenstander die de spelregels verandert wanneer het hem uitkomt.

In het coalitieakkoord staat:
“Bewoners hebben net zulke goede, zo niet betere, ideeën als het stadsbestuur. Wij streven naar een open en transparant bestuur, een naar buiten gerichte organisatie die open staat voor maatschappelijk initiatief en een gebiedsgerichte werkwijze. We voelen het als onze verantwoordelijkheid om de zeggenschap van bewoners te vergroten. Niet door nieuwe stelsels maar door met de stad het gesprek en debat aan te gaan en over hoe dat kan”. 

Daar zit geen woord Spaans tussen …

Op de website van Stichting de Groene Plantage vindt u meer informatie en de brief van de advocaat.